111  Všeobecná zdravotní pojišťovna
201  Vojenská zdravotní pojišťovna
205  Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

207  Oborová zdravotní pojišťovna
211  Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
213  Revírní bratrská pokladna, zdrav. pojišť
ovna